10 ting INGEN politiker kan svare på?

Vel ... de kan vel i grunn ikke svare på noe, var det første som slo deg inn, ikke sant? Enig jeg, men dette er spørsmål jeg har forsøkt å få svar på i snart 20 år. Og, nei, de det gjelder, kan ikke svare, hverken de på høyest opp i "makteliten", eller de som arbeider på kommunalt nivå. Jeg går ut ifra, at det ikke bare er meg, som har en slik liste i bakhodet. Lagret et sted, hvor man oppbevarer de tingene man vet man aldri vil få løst...

Valgår er det også...Vel, her er de viktigste punktene for min del:

1. Hvordan kan regjeringen la en minoritetsgruppe (deres ord) som barn med en avdød forelder, stå helt uten økonomisk tilskudd til livsopphold, om de er skoleelev på videregående skole, og er mellom 18 og 21 år? Barn med skilte foreldre kan søke fortsatt barnebidrag. Barn med begge foreldre døde, kan få fortsatt barnepensjon. Ja til og med barn med en avdød forelder (om vedkommende var så "fornuftig" at han eller henne døde av yrkesskade), kan få fortsatt barnepensjon. Men de av våre barn som har en død forelder, som ikke døde av yrkesskade, har ingen økonomiske muligheter. Hvorfor skal disse diskrimineres? Og hvorfor svarer deres Nav så morsomt på samme spørsmål: Nja, den gjenlevende forelder får søke sosialstønad for å forsørge 18 ¨åringen da! Vel, i søknadsskjema for dette, skal ikke barn i myndighetsalder føres opp. Fordi de er voksne og skal klare seg økonomisk selv. Samtidig som den samme Nav sier: du er forpliktet til å forsørge dine barn også etter 18 års dagen, frem til de er 21 år, om de er elev på videregående skole! Samtidig som det offentlige fjerner barnetrygd og forsørgertillegg også, som utbetaling fra barna fyller 18 år. Hvor er logikken?! 2. Hvorfor er ikke tannhelse beregnet som andre helseproblemer? Og hvorfor er det slik, at det kommer an på hvilket fylke du bor i, samt hvilken tannlege du er hos, om du får dekket deler eller hele tannbehandlingen? Hvorfor er ikke dette standard, og lik behandling. Uavhengig av hvor i landet du bor, eller hvilken tannlege som behandler deg? I noen kommuner får man feks fri tannbehandling om du har tjenester fra hjemmesykepleie. Mens i andre kommuner, så har de plassert tjenesten Hjemmesykepleie under en annen instans, slik at det feks ikke gir gratis tannlegebehandling om du bor der. I noen fylker får du dekket det meste av proteser, mens i andre må du betale alt eller det meste selv. Uansett grunn til manglende tenner. Noen tannleger sørger for å skrive rett, og dermed får du fri tannbehandling om du har dårlige tenner pga sykdom som psykisk helse, utmattelse eller annet som har gjort deg ute av stand til å utføre god tannhygiene. Mens andre tannleger tar spyttprøve og har du ikke nok munn-tørrhet da, så får du ikke dekket en brøkdel, uansett om du er aldri så syk, eller bruker ti forskjellige typer medisiner som skader tennene med munn-tørrhet? Hvorfor skal det være som en lottotrekning om man kan få ha tenner eller ikke?

3. Viser feks til saker nevnt ovenfor, ang tenner. Men dette i lovverket som sier noe om individuell behandling av søkere på den ene eller andre offentlig ytelsen. Hvorfor blir individuell behandling KUN benyttet av velferdskontorer og andre offentlige forvaltningsorgan, de gangene det er økonomisk innsparing for kommune/stat. Mens vil individuell behandling gi gevinst for søker, blir vedkommende behandlet som alle andre søkere, og man ser ikke et snev av skjønn eller individuell behandling? Er det da så merkelig at det vekker avsky hos folk. Med så åpenbar forskjellsbehandling? Uansett om den skyldes at man ubevisst har det slik, fordi det er mengder av ansatte innen offentligheten, som ikke kan reglene det er påtenkt de selv skal følge?

4. Hvorfor har ikke helsevesen tid lenger. Når de hadde tid for 30 år siden? Hvorfor dør mennesker i helsekø. Hvorfor må et menneske som får hjerteinfarkt eller angstanfall utenfor sykehuset, først da en taxi til fastlegen sin, for så å bli sendt til sykehuset? Hvorfor kommer kjente personer, idrettshelter osv samt formuende, før "mannen i gata", til behandling på sykehus.Hvordan klarte familielegen å ha tid til sine pasienter tidligere. Og hvordan fikk de til å sende pasienter rett til sykehus for behandling, om han under en undersøkelse oppdaget at dette var påkrevd? Det er ikke plass på sykehusene. Alvorlig syke sendes rundt til behandling i en maxitaxi/pasientreiser, og har de time for cellegift kl 8 på morgenen, så må de etter behandlingen er ferdig, vente i en stol i sykehuset resepsjon, uansett om de kaster opp uavbrutt, er totalt utmattet eller er så febersyke at de burde få legge seg ned i en seng. Frem til kl 16 når alle medpasienter er ferdig med sine avtaler på samme sykehus, før de starter på den lange veien  hjem. Hva slags menneskesyn er dette? Hva om du selv, ble alvorlig syk, ville du ha blitt behandlet sånn?

5. Hvem har ansvaret, når det offentlige gjør feil. Og hvorfor er det ikke en straffbar handling når en offentlig ansatt under utøvelse av sitt yrke, gjør feil som skader et menneske helsemessig eller økonomisk, Mens samme feil gjort av en privatperson eller ansatt i privat næring , gir både straff og tap av arbeidsplass! I tillegg får de ekstra pensjonsutbetalinger. Som mennesker som arbeidet i privat næring de siste 40 årene, ikke har rett på. Ennå sistnevnte måtte jobbe hardt for å gjøre en best mulig jobb, slik at de ikke mistet jobben. Hva med å kvalitetssikre alle som arbeider i offentlig byråkrati. Kan de ikke vise til konkrete utførte oppgaver, og fylle kravene for alminnelig folkeskikk i kontakt med mennesker. Så får det konsekvenser for de? 

6. Hvem bestemmer hva politiet skal gjøre. Og ikke gjøre? Og hvorfor beklager de og innrømmer feks at "henlagt pga manglende bevis" , egentlig betyr "vi har ikke tid eller penger" til å etterforske, når ingen endring skjer. Hvorfor har ikke politiet lenger tid til å ta i mot anmeldelser? Og hvert fall ikke å etterforske saker? Kan man da like gjerne fjerne lover som sier det er forbudt å stjele, forbudt å trakassere, forbudt å voldta osv... Fordi det er eksempler på lovbrudd, man ikke kan forvente å få hjelp av politiet til å løse. Hverdagskriminaliteten øker jo selvfølgelig i et land som vårt, hvor man vet at drap og narkotikasmugling og feks pedofili blir slått ned på. Men hverdagskriminaliteten sjelden eller aldri ender med etterforskning. 

7. Hvorfor har du som politiker krav på bolig, bil, reise og flotte middager. Mens andre mennesker ikke har råd til medisin, tak over hodet, mat eller å gi barna sine de aktiviteter som de fleste andre nordmenn har? Hvem bestemmer den fordelingen av statens midler. Hvordan kan dere leve med dere selv, når dere bestemmer summen på de ulike budsjettposter, når dere vet at det alltid er penger nok til å dekke deres luksusliv. Men likevel aldri nok penger til å hjelpe fattige barne familier og andre her til lands? Hvorfor kan ikke regnskapene over alle budsjetter legges ut offentlig. Med alle utgifter og inntekter detaljert oppført?

8. Hvorfor er ikke rusmisbrukere, feks narkomane, mennesker?Hvorfor er det lov å jage rusmisbrukere i våre største byer. Har dere hodet så langt nedi sanden, at dere tror narkomane og narkotika forsvinner, om dere ikke ser dem i praksis? Er det rett at en narkoman kvinne eller mann, ikke får behandling når de ønsker, at de ikke får legehjelp mange steder, fordi helsevesen ikke ser på deres helseproblemer som annet enn en følge av deres misbruk. Hva er det som får dere til å tro, at de har valgt dette livet. Og hvorfor betyr disse menneskene mindre enn deg?9. Hvorfor har vi alle disse instansene som skal ha ettersyn med det offentlige, når man kan se at de egentlig fungerer mer som en forlengende arm for nettopp de offentlige instansene. Det er folket som har bevisbyrden. Altså må den lille mannen i gata, kjempe mot en overveldende stor og maktsterk etat! Noe de fleste i lengden ikke orker. Og de som holder hele tiden ut...de taper som oftest til slutt. Det er bare å google det, den som ønsker. Om de tror det er enkelt for mannen i gata å vinne gjennom feks Forliksrådet, Trygderetten, Fylkesnemnda, Fylkesmannen, Pasient og brukerombudet el feks Norsk pasienterstatning...

10. Hvorfor kan myndigheter ikke innrømme feil, som feks Nav, Barnevern og andre etater. Er det noe man lærer om man studererer Offentlig forvaltning. Er det noe som står på arbeidsinstruksen deres. Og hvorfor blir de så sinna og hevnlystne om det viser seg at de har med noen å gjøre som kan mer om dem, om deres eget lovverk? Hva er de redd for. Og så har man de instansene som skal ha oversy med nevnte etater. De kan i blant starte såkalt tilsyn, om det dukker opp nok ulumskheter et sted. Men et såkalt tilsyn, hva er det i praksis? Og  hvordan foregår det, hva gjør dere om tilsynet avslører mye grums. Fylkesmannens kontor kunne ikke svar på dette. Og da blir dere neste instans. For det er jo ikke slik at et såkalt tilsyn medfører konsekvenser for kontoret eller de ansatte det gjelder? Så hva er det hensikten med å ha overordnede tilsyn?

Om du  vil lese mer av hva jeg skriver her, meninger og tanker, om mangt og mye. Så følg meg og mine innlegg på Facebook, blir jeg glad om du trykker liker på min side, som du finner siden her. Alt jeg deler er offentlig, og man kan dele innleggene videre, eller kommentere. Min eneste grense går ved anonymitet. Har du negativt å si, må du tørre å skrive det under fullt navn og kontaktinformasjon. Slik må det bli pga nettverdenen oversvømmes av såkalte nettroll dessverre...

#sieriblogg #sisselblunck #sisseleriksen #blunck #ordeterfritt #sterkemeninger #politikk #politisk #politikere #regjeringen #velferd #menneskerettigheter #byråkrati #demokrati 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Blunck-sieri

Blunck-sieri

49, Kongsvinger

Samfunn, psykologi, helse, velferd, sorg, relasjoner med mer. Alvor og humor i salig blanding. Kontakt meg for bokomtale, oversettelse, artikler, reportasjer, annonsering el produktomtale. Kontakt: sissel.blunck@hotmail.com

Kategorier

Arkiv

hits